NTP SZKOLL 16 - Pályázati beszámoló

BEKÜLDTE  Dobai Attila 2017. július 13., csütörtök 22:40

NTP logók

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdetett a felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatására.

A Szakkollégium élt a lehetőséggel és sikeres pályázatot nyújtott be mellyel 2 800 000 Ft értékű támogatást nyert. A Hagyomány és Fejlődés II. című pályázat (azonosító: NTP-SZKOLL-16-0053) keretein belül az alább olvasható programelemeket valósítottuk meg. Ez a lehetőség nagyban hozzájárult a Szakkollégium működéséhez, fejlődéséhez, és sok tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Reméljük jövőre újra élhetünk ezzel és más hasonló támogatási lehetőségekkel.

 

GSZK Piknik 2017

A nagy szervezeti taglétszám és tagoltság miatt fontosnak tartjuk az olyan események szervezését, ahol a Szakkollégium összes tagja jelen lehet egy szakmai és közösség építő programon. Ezért idén negyedszer, a tavalyi hagyományokra építve szerveztük meg a GSZK Piknik nevű eseményt, melyen több mint 100 tagunk vett részt valamilyen formában. Több lehetőség közül választhattak az ellátogatók, volt focibajnokság, főzőverseny, és ügyességi vetélkedő is. A rendezvényt két koncert zárta, a mindenki által jól ismert StrangeNite mellett a Dudor zenekart is megismerhettük. A rendezvényen a Szakkollégistákon kívül, nem Szakkollégista Gépészkari Hallgatók is részt vehettek, meghívást kaptak a KTK körei is. A rendezvényt közösségépítés tekintetéből sikeresnek mondhatjuk és nem titkolt népszerűsítő célunkat is sikerült elérnünk. A Szakkollégistákat egy kikapcsolódásnak szánt és kötetlenebb, de mégis szakmai rendezvényen sikerült közelebb hoztuk egymáshoz. A szakmaiságot növelve több céges partnerünk vett részt az eseményen, különböző játékokkal tették próbára az ügyességi vetélkedő csapatanaik tudását, rátermettségét.

A rendezvény során a tagozataink közötti távolságok tudtuk áthidalni (volt olyan tagunk, aki itt döntötte el, hogy ellátogat egy másik tagozatunk programjára), ezenkívül a Gépészkari Hallgatók körében jobban a köztudatba kerültünk.

Az eseményről készül képeket itt éritek el.

Vitaest – Gondolkodj előre - Karrierépítés felsőfokon

A Gépész Szakkollégium szervezésében november 9.-én csütörtök este a Kármán Tódor Kollégium aulájában 30 érdeklődő részvételével vitaestet hallgathattak meg az érdeklődők, melynek témája a karrierépítés volt. A mai világban nagyon fontos, hogy az ember előre gondolkodva maga elé tűzze 2-5 éves távlatban céljait, és ezek érdekében tudatosan dolgozzon.

Az este célja az volt, hogy a hallgatókat rávezessük arra, hogy igen is érdemes minél korábban, már egyetemi éveik alatt is foglalkozniuk a jövőjükkel, nem csak a végzés után észbe kapni. Három meghívott vendégünk más-más irányból közelítette meg ezt a kérdéskört. Dr. Vad János, egyetemünk méltán híres tanszékvezetője saját tapasztalatiról beszélt, és arról az ösztönös útról amit ő követett. Bakos Levente volt Szakkollégiumi vezető, a hallgatók számára hitelesen tudta bemutatni, milyen gyorsan és eredményesen lehet az üzleti életben előrehaladni, ha az ember az egyetemi évei alatt, különböző szervezetekben vállalt tevékenységek révén minél előbb megtapasztalja azt, ami később rá vár. Elmondása szerint, sok olyan dolgot próbálhatott ki, és tapasztalhatott meg saját bőrén a szervezetirányítás, és az team work területén, ami mai napig segíti munkáját. Sajósi Krisztina Éva mint kiválasztási szakértő, a másik oldal tapasztalatait tudta reprezentálni. Elmondása szerint, érdemes cégek, vállalatok, vagy akár szakirányok után böngészni, és az adott iparágban használt modern szoftvereket, munkakultúrát akár autodidakta módon megtanulni, elsajátítani, ugyanis ezen dolgok nagy előnyt jelentenek a felvételnél.

Összességében elmondható, hogy a modern ember ismérve kell hogy legyen a céltudatosság és az élethosszig tartó tanulás.

Az eseményről készül képeket itt éritek el. 

Vitaest – Érdemes? Külföldi munkavállalás kérdései

 Már hagyománynak mondható, hogy a Gépész Szakkollégium minden félévben egy érdekes, aktuális közéleti témát tár a Gépész Kar hallgatói elé, amely keretében 2017. március 9.-én a külföldi munkavállalás előnyeiről, hátrányairól esett szó. A téma popularitását nem más igazolja, hogy a rendezvényen több mint 70 hallgató vett részt, és végig odafigyelve hallgatták több mint 2 órán keresztül meghívott vendégeinket.

 Az esemény célja az volt, hogy a mai Magyarországon „divatos”, de legtöbbször indokolt kivándorlási, külföldi munkavállalási témakört megvilágítsuk, és a tapasz vendégeink által egy kicsit belekóstoljunk ebbe a világba. Dr. Korényi Zoltán elismert személy az energetikai szektorban, nevéhez több magyarországi, és nemzetközi erőművi beruházás is fűződik. Ő mivel már PhD tanulmányait befejezően közel 30 évig Németországban dolgozott, a külföldi élet minden aspektusáról tudott mesélni. Érdekes volt meghallgatni, hogyan viszonyulnak egy magyar mérnökhöz, de jó volt hallani, hogy kemény munkával meg lehet szerezni az elismertséget. Másik beszélgetőpartnerünk a Keleti világban jártas, tudományos munkája során megfordult többek között Kínában is. A hallgatóság leginkább a társadalmi, kulturális különbségekre volt kíváncsi.

 Az est sok tanulsággal szolgált, megbizonyosodhattunk, hogy sok lehetőség van külföldön, és érdemes magunkat próbára tenni, de a tapasztalatszerzés után érdemes itthon kamatoztatni tudásunk.

 Az eseményről készül képeket itt éritek el.

XXII. FMTÜ Konferencia - Kolozsvár

 A Gépész Szakkollégium öt tagozatának 10 hallgatója 2017. március 23-24. között részt vett a XXII. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakasza c. konferencián. Az eseményen számos magyarországi egyetemen túl, az erdélyi magyar műszaki oktatás fiataljai is képviselték magukat, a konferencia ezáltal nem csak a tudományos tapasztalatcserének, hanem a kapcsolatteremtésnek és kapcsolatápolásnak is kiváló alkalmat adott. Szakkollégiumunk képviselői mindannyian 15-15 perces előadásokban ismertették kutatási területüket és eredményeiket is, amelyeket a szekciók elnökségei kiválónak értékeltek. A konferencia programja lehetőséget biztosított az egyes műszaki területek bemutatkozásán túl Erdély megismerésére is, a konferencia másnapján rövid kirándulást tettünk a parajdi sóbányába, valamint megtekintettük Marosvásárhelyen a Teleki Tékát, Erdély első közkönyvtárát, ahol a mai napig számos ősnyomtatványt, könyvritkaságot és kéziratot őriznek. A konferencia nagymértékben hozzájárul az erdélyi magyar műszaki értelmiség szakmai színvonalának emeléséhez, a kutatási munka ösztönzéséhez, a tudományos kapcsolatok kialakításához, valamint a magyar műszaki nyelv műveléséhez.

Az eseményről készül képeket itt éritek el. 

Kommunikáció mérnököknek tréning

 A hatékony kommunikáció, magunk megértetése, mások megértése az alapja egy hatékony szervezet működésének. A gépészeti tudományok sajnos csak közvetetten készítenek fel erre, ezért került lebonyolításra, célszerűen a Szakkollégium vezetőségeinek, projektmenedzsereinek szánt intenzív, gyakorlatorientált kurzus az őszi szemeszterben. Először az egyéni márka kérdéskörén keresztül ismerhettünk meg a kommunikáció eszközeit, fajtáit személyes tapasztalatainkat rendszerezve, érdekes gyakorlatok által. Később a mérnöki munka alapját, a team work folyamatoknál alkalmazott kommunikációs magatartásokat, viselkedésbeli eltéréseket dolgoztuk fel és mélyítettük el különböző feladatok során. A harmadik alkalom kimondottan az írásos, on-line kommunikációs csatornák hatékony használatáról szólt, a jól szerkesztett e-mail íráson át a közösségi médiák megfelelő használatáig.

 A kurzus intenzivitásából adódóan inkább az eddig meglévő tudás és tapasztalatok rendszerezésére szolgált, de sok eddig nem ismert, vagy rosszul használt fogást is elsajátíthattunk.

 Az eseményről készül képeket itt éritek el.

A kurzus összefoglaló anyagát itt éritek el.

Projektmenedzsment kurzus

 

A Szakkollégium fő profilját projektmunkák, vagy olyan operatív feladatok alkotják, melyek projektstruktúrában valósulnak meg. A hatékony munkavégzéshez nélkülönözhetetlen a projektalapú gondolkodás profi szinten való ismerete, használata. Ahhoz, hogy ezeket az ismereteket megszerezzük egy a szakmában elismert személyt kértünk fel egy szakkurzus megtartására, mely a februári- márciusi időszakban négyszer négy és fél órában valósult meg. A több mint 30 résztvevő a projektmenedzsment alapfogalmainak elsajátítása után, konkrét példákon, feladatokon keresztül ismerhette meg ezen témakör eszköztárát, struktúráit. Sok alkalommal került sor, a Szakkollégium által megvalósított projektek elemzésére, mely során sok hibát azonosíthattak a résztvevők, melyek elkerülésére a jövőben jobban törekedni tudnak. A kurzuson az alapfogalmak tisztázása utána a projekt tervezés és projekt kezelés modelljein haladtunk végig, melyeket interaktív feladatokon keresztül a valóságban is próbára tehettünk.

Az eseményről készül képeket itt éritek el.

A kurzus összefoglaló anyagát itt éritek el.

Revit MEP kurzus

Az NTP pályázat keretein belül megvalósult Revit MEP oktatás eredményeképp 24 hallgató sajátíthatta el a program ismeretét. A Revit szoftver segítségével a MEP (gépészeti, elektromos és epületgépészeti) szakterületeken érintett mérnökök és tervezők magas részletességi szinten modellezhetnek, a munkák könnyen koordinálhatól a közreműködők között. Ennek köszönhetően több szakáig tud egyszerre együtt dolgozni, integrált tervezéssel. Az oktatás résztvevői ezzel igen nagy előnyhöz jutnak az épületgépészeti tervezés piacán, a tudás jól hasznosítható a későbbi munkavégzés során. Oktatóink a Ventosus Ventosus Mérnök Iroda Kft. munkatársai nem előszőr tartottak oktatást mérnök hallgatóknak, így kiválóan átadták tudásukat nemcsak a program használatát illetően, hanem a mindennap felmerülő épületgépészeti problémák kezelésében is. A hallgatók visszajelzése szerint az oktatás hasznos és érthető volt, a jövőben is szívesen csatlakoznának hasonló kurzusokhoz.

 Az eseményről készül képeket itt éritek el.

Üzemlátogatás - Gyöngyös

 

A B Braun Medical Kft.-hez látogattunk Gyöngyösre, ahol gyártási és fejlesztési tevékenységek folynak. A gyár teljes egésze tisztatér, így mi is kapunk megfelelő öltözetet a látogatáshoz. A gyárból évente több mint 50 millió egyszer használatos orvosi eszköz – infúziós és transzfúziós szerelék, cyto-szett, katéter, vérvonal, műtéti elszívó berendezés – és a legmagasabb minőségi színvonalat képviselő, egyedi megrendelésre készülő, speciális orvosi terápiáknál felhasznált eszköz kerül ki. Magyarországra csupán 2%-a kerül a legyártott termékeknek. Egy cégismertetés után körbevezettek minket a gyárban, láthattunk teljesen automatizált gyártási folyamatokat, és olyan részfolyamatokat is, amelyhez szükséges az emberi jelenlét. Jó kapcsolatot sikerült kialakítani a céggel, tagjaink közül már van, aki gyakornokként náluk helyezkedett el.

 Az eseményről készül képeket itt éritek el.

 

Üzemlátogatás - Vámosgyörk

 

A félév utolsó üzemlátogatásán Vámosgyörkre utaztunk, ahol a meglévő stratégiai üzemanyagtároló tartálypark bővítése zajlik. A tartálypark bemutatása egy bevezető előadással kezdődött. Itt tájékoztatást kaptunk a telephely sajátosságairól, a korábban elkészült tartályokról, az eddigi munkálatokról és azok nehézségeiről. A körbevezetés előtt egy kis állófogadás keretein belül feltehettük a szakembereknek az előadás közben felmerült kérdéseinket, amely után a telepen tekinthettük meg a munkálatokat. A látogatás kiemelkedő momentumaként bejutottunk az épülő tartály alá, testközelből figyelhettük meg, hogyan végzik a hegesztőmunkások feladatukat. Úgy vélem, a látogatás kifejezetten hasznos volt a szakosztály tagjai számára, mivel szakirány keretein belül féléves kurzusban tanulunk nyomástartó edények tervezéséről, és a látogatás során az ott tanult alapelveket láthattuk viszont a gyakorlatban.  

Az eseményről készül képeket itt éritek el.